Deimantė Dubinaitė

     

CREATYVE STYLIST 

Ačiū visiems , ištikimiems klientams, kurie manimi pasitiki nuo 2004 m.  Jūsų  dėka man  pavyko augti kaip specialistui,  tobulėti ir pasiekti geriausių rezultatų prestižiniuose  Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose.  Noriu dalintis žiniomis, gebėjimais ir savo kūrybine energija. Mane renkasi tie , kurie nebijo ekstremalių pokyčių arba nori surasti naują įvaizdį. Kirpimus ir dažymus parenku ir pritaikau analizuodama individualiai – pagal veido bruožus, plaukų storį ir tankumą, figūros tipą ir t. t.  (Morfologija). Tokiu būdu galima atskleisti ir pabrėžti gražiausius veido  bruožus  ir atskleisti tikrąjį charakterį.

 

Curiosity, improvement and professional competencies allowed me to achieve good results in prestigious Lithuanian and international competitions, thus I want to share my knowledge, skills and my creative energy.  The customers who choose me are not afraid of extreme changes or want to create a new image. I am able to reveal the personality and its good qualities. I select and apply haircuts and colourings by analysing them individually, rationally and practically – by facial features, hair thickness and density, figure type, etc. 

 

 

CV


Išsilavinimas

 • VIKO (Vilniaus kolegija), Šukuosenų dizaino studijų programa, aukštasis išsilavinimas
 • Kvalifikacijos laipsnis: Mados dizaino profesinis bakalauras, Šukuosenų dizainerė 
 • VLPBPM, kirpėjos specialybė
 • 2003-2004 m.  atliko praktika   “ Marco & Luca“ grožio salonas

Education:

 • VIKO (Vilnius College), Hairstyle Design study programme, Higher Education
 • Qualification degree: Professional Bachelor in Fashion Design, Hairstyle Designer
 • VLPBPM, hairdresser
 • 2003-2004 m. practice “ Marco & Luca“ beauty salon

Profesinė praktika:  nuo 2004 m. 

Professional practice: since 2004

Profesinė kompetencija:

– konsultavimas;

– stilistiniai ir klasikiniai kirpimai;

– plaukų būklės diagnostika;

– plaukų puoselėjimo, atkuriamosios procedūros;

– vestuvinės ir prabangios proginės šukuosenos;

– vyriški stilistiniai kirpimai;

– klasikinės ir naujausių mados tendencijų plaukų dažymo technologijos;

– trumpų, ilgų plaukų šukavimai bei šukuosenos;

– kiti stilistiniai įvaizdžio sprendimai.

Professional competence:

– Consultation;

– Stylistic and classic haircuts;

– Hair condition diagnostics;

– Hair care, regeneration procedures;

– Wedding and luxury occasional hairstyles;

– Male stylistic haircuts;

– Classic and latest fashion trends hair colouring technologies;

– Short, long hair combing and hairstyles;

– Other stylistic image solutions.

Profesinis tobulinimasis:

Kvalifikacijos kėlimas: kongresai, tobulinimosi kursai, mokymai bei profesiniai seminarai:

 • „THE INTERNATIONAL TEAM ACADEMY HAIRDRESSERS“ technologiniai bei kvalifikaciniai mokymai 2012;
 • „SALON+“ kvalifikaciniai kursai „TIGI“ bei „JOICO“ technika. Ryga 2006;
 • „JOICO“ technologiniai bei kvalifikaciniai mokymai. Vilnius 2007;
 • „GREEN LIGHT“ – plaukų dažymo technologija, kirpimo technika, naujausios mados tendencijos;
 • „CUTRIN“ technologiniai bei mados tendencijų seminarai;
 • „LIFAP MILANO“ technologiniai bei mados tendencijų seminarai;
 • „LAKMĖ“ technologiniai bei mados tendencijų seminarai;
 • „L’OREAL“ technologiniai bei mados tendencijų seminarai;
 • „Eugen Perma“ technologiniai bei mados tendencijų seminarai;
 • „KEUNE“ technologiniai bei mados tendencijų seminarai.

Professional improvement:

Qualification improvement: congresses, improvement courses, trainings and professional seminars:

 • “THE INTERNATIONAL TEAM ACADEMY HAIRDRESSERS“ technological and qualification trainings 2012;
 • “SALON+“ qualification courses “TIGI“ and “JOICO“ methods. Riga 2006;
 • “JOICO“ technological and qualification trainings. Vilnius 2007;
 • “GREEN LIGHT“ – hair colouring technology, cutting methods, newest fashion trends;
 • “CUTRIN“ technological and fashion trends seminars;
 • “LIFAP MILANO“ technological and fashion trends seminars;
 • “LAKMĖ“ technological and fashion trends seminars;
 • “L’OREAL“ technological and fashion trends seminars;
 • “Eugen Perma“ technological and fashion trends seminars;
 • “KEUNE“ technological and fashion trends seminars.

Tarptautiniai konkursai / čempionatai / renginiai:

 • ,, NEW YEAR STAR“ 2022  I-st Plase, London
 • ,, NEW YEAR STAR“ 2022  Grand Prix , London
 • „BEST BEAUTY LOOK 2019“I-st PLACE PUBLIC „BRIDAL“, klasė: stilistas-profesionalas;
 • „EXIT TO THE CITY“konkursinis renginys. Kūrybinio projekto  „CITY LIGHTS“ pastižo gaminių ir dizaino meno vadovė. Menų fabrikas – LOFTAS. Renginio organizatorius VŠĮ A-Twins. Vilnius, 2014;
 • „LIETUVOS METŲ STILISTAS 2014“ I-oji vieta (Avant-Garde).Tarptautiniai teisėjai:  Devis Menin (Italija), Konstantin Bogomolov (Latvija), Dmitrij Vinokurov (Rusija), Natalija Pavlova (Rusija). Diplomas, statulėlė. Vilnius 2014;
 • Prestižinis tarptautinis konkursas „OMC Prestige Club“, kategorija: LADIES AVANT-GARDE,  klasė: stilistas-profesionalas, laimėjimas: užimta prizinė III-oji vieta, BRONZOS medalis, organizatorius „OMC Hair Word“,  PARIS / NEW YORK 2013;
 • Atviras kirpėjų ir grožio specialistų čempionatas „PELENĖ 2013“ – LAIMĖTAS SPECIALUS PRIZAS, DIPLOMAS,Vilnius 2013;
 • „V-asis BALTIJOS ŠALIŲ KIRPĖJŲ IR MANIKIŪRO SPECIALISTŲ ČEMPIONATAS 2006“. DIPLOMAS;
 • „GINTARINĖ SRUOGA 2004“.

International competitions / championships / events:

 • ,, NEW YEAR STAR“ 2022  I-st Plase, London
 • ,, NEW YEAR STAR“ 2022  Grand Prix , London
 • “BEST BEAUTY LOOK 2019“1st PLACE PUBLIC “BRIDAL“, class: stylist -professional;
 • “EXIT TO THE CITY“competitive event. Art Director of hair products and design of creative project “CITY LIGHTS“. Art factory – LOFTAS. Event organiser: PI A-Twins. Vilnius 2014;
 • “LITHUANIAN HAIR STYLIST 2014“ 1st place (Avant-Garde). International judges:  Devis Menin (Italy), Konstantin Bogomolov (Latvia), Dmitrij Vinokurov (Russia), Natalija Pavlova (Russia). Diploma, statue. Vilnius 2014;
 • Prestigious international competition “OMC Prestige Club“, category: LADIES AVANT-GARDE,  class: stylist-professional, achievement: 3rd place, BRONZE medal, organiser „OMC Hair Word“,  PARIS / NEW YORK 2013;
 • Open Championship for Hairdressers and Beauty Professionals “CINDERELLA 2013“ – SPECIAL PRIZE, DIPLOMA,Vilnius 2013;
 • “5th BALTIC STATES HAIRDRESSERS AND MANICURE SPECIALISTS CHAMPIONSHIP 2006“. DIPLOMA;
 • “AMBER STRAND 2004“. DIPLOMA.

Projektai:

 • Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus plaukų dizaino stilistė (2016 -2023 m.);
 • LNK TV Žinių vedėjos Linos Kairytės pagrindinė plaukų dizaino stilistė (2017-2023 m.) ;
 • LNK TV Žinių vedėjos ir sporto žurnalistės Astos Žukaitės-Nalivaikienės plaukų dizaino stilistė (2018-2019 m).;
 • LNK TV Žinių vedėjo ir sporto žurnalisto Aurimo Tamulionio plaukų dizaino stilistė ( 2018-2019 -2020m.);
 • Muzikos atlikėjos Girmantės Vaitkutės plaukų dizaino stilistė (2017-2019 m.);
 • FTV stiliaus ir mados projektas su STATKEVIČIUMI, 2006;
 • TV laida „MOTERŲ LAIMĖ“, Kalėdiniai pasikeitimai, 2005;
 • Savaitraštis „MOTERIS“, rubrika: pasikeitimai, 2006;
 • 2009-2010 m., TV  laida „SVEIKAS ŽMOGUS“;
 • 2010 m. „Baltic Expo Beauty“ renginys „GOLDWELL SHOW“.

Projects:

 • Hair design stylist of Vilnius city Mayor Remigijus Šimašius; ( 2016-2019-2020 m.);
 • Main hair design stylist of LNK TV News Presenter Lina Kairytė; ( 2017-2019-2020 m.);
 • Hair design stylist of LNK TV News Presenterand Sports Journalist Asta Žukaitė-Nalivaikienė; ( 2018-2019 m.);
 • Hair design stylist of LNK TV News Presenterand Sports Journalist Aurimas Tamulionis; ( 2018-2019 m.)
 • Hair design stylist of music performer Girmantė Vaitkutė (2017-2019-2020 m.);
 • FTV style and fashion project with STATKEVIČIUS, 2006;
 • TV show “WOMEN‘S HAPPINESS“, Christmas changes, 2005;
 • Weekly paper “WOMAN“, heading: changes, 2006;
 • 2009-2010, TV show “HEALTHY MAN“;
 • 2010 “Baltic Expo Beauty“ event “GOLDWELL SHOW“.

Projektai / straipsniai:

 • Leidinys „COSMOPOLITAN“, rubrika: Specialisto konsultacijos, 2013 m. gegužė–gruodis

Projects / articles:

 • “COSMOPOLITAN“, heading: Specialist Consultations, May – December 2013

Kontaktai/ Contacts:

 Mob. tel.: +3765621121

deimantee.dubianiatee@gmail.com  arba grioziopajegos@gmail.com

www.facebook.com/groziopajegos.lt

Kvalifikacija

 

Kainos

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

 

Plaukų priežiūros specialisto konsultacija – DOVANOJAME

Hair care specialist consultation – FOR FREE

Modelinis plaukų kirpimas su sušukavimu:

 • Trumpi plaukai 30-45 €
 • Vidutinio ilgio plaukai 35–50 €
 • Ilgi plaukai 45–60 €

Model haircut with combing:

 • Short hair 30-45 €
 • Medium length hair 35–50€
 • Long hair 45–60 €

Kirpčiukai  10

Bangs 10 €

 

Modelinio kirpimo išskustų vietų korekcija 10 €

Correction of shaved areas of model haircut 10 €

 

„Hair tattoo“ – plaukų skutinėjimas 10 -50€

“Hair tattoo“ – hair shaving 10-50€

 

Vyriškas modelinis kirpimas su sušukavimu:

 • Klasikinis trumpų plaukų kirpimas 30 €
 • Stilistinis plaukų kirpimas 35 € 
 • Ilgų plaukų kirpimas 35 €

 

Male model haircut with combing:

 • Classic short haircut 30 €
 • Stylistic haircut 35 € 
 • Long haircut 35 €

 

Vaikų iki 15 metų kirpimas 15–30 €

Haircuts for children under 15 years 15–30 €

Dieninio sušukavimo paslaugos:

 • Sušukavimas plaukų džiovintuvu 25–45 €
 • Plaukų formavimas žnyplėmis (tiesinimas / garbanojimas) 40–55 €

Daily combing services:

 • Hair dryer combing 25–45 €
 • Hair styling with tongs (straightening / curling) 40–55 €

Proginis sušukavimas

*Šukavimas atliekamas, taikant įvairias sušukavimo technikas (plaukų džiovintuvu, žnyplėmis ar suktuku). Teminio įvaizdžio kūrimas

Occasional combing
* Combing is performed using various combing techniques (hair dryer, tongs or curler). Creation of thematic image

60–100 €

Nuotakos šukuosena

*-Segtukai, kuodiniai segtukai, tresai, pagrindai, tinkleliai ir kitos šukuosenai būtinos priemonės įskaičiuotos į paslaugos kainą. 

 

Bride hairstyle
*-Pins, tufted clips, hair extensions, bases, nets and other hairdressing tools are included in the price of the service.

100–150 €

 

Plaukų dažymas su „Joico Vero K-PAK Color/Chrome“ – pusiau permanentiniais plaukų dažais.

*atlikus plaukų dažymą dovanojame „Joico“ pažeistų plaukų atkūrimo procedūrą (15 min.)

Hair colouring with “Joico Vero K-PAK Color/Chrome“ – semi-permanent hair dye.

*after hair colouring, “Joico“ damaged hair regeneration procedure (15 min.) is free of charge.

Plaukų šaknų dažymas 

Hair root colouring

( 1-2 cm ;/30-35 min.)  40-70 €

 

Plaukų dažymas per visą ilgį

Colouring of entire length of hair

(30-35 min.)  45-100 €

 

Klasikinis plaukų dažymas sruogelėmis

Classic hair colouring with strands 

(60 min.) 50-100€

 

Plaukų dažymas sruogelėmis „Sunn light“ 

Hair colouring with strands “Sunn light“ 

 ( 30 min.) 40-80€

 

Ryškios sruogos, 1vnt. 

Bright strands, 1 pc. 

( iki 30 min. / up to 30 min) 20€

 

Spalvos blukinimas, nuėmimas 

Colour fading, removal

( iki 3 h. / up to 3 hours)  40-90€

 

Spalvos sugrąžinimas, tonavimas 

Colour recovery, tinting 

(20 min.) 40-90€

 

Modelinis plaukų dažymas „Ombre“ ir „Balayage“ 

Model hair colouring “Ombre“ and “Balayage“ 

( iki 5h / up to 5 hours)  120-250€

 

Stilistinis  dažymas

Stylistic colouring

( iki 7h / up to 7 hours)  100-250€

 

Sisteminė plaukų atkūrimo procedūra  „Joico“ su Quadramine Complex formule, padidinančia  kaukės įsiskverbimą į plaukus.

*tinka šviesintiems plaukams, plaukams po cheminio sušukavimo ar po spalvos keitimo procedūros 

 

Complex formula increasing the penetration of the mask into the hair.

*suitable for bleached hair, after chemical combing or after colour change procedure

20-30€

NAUJIENA

Grožio pajėgos by Deimantė pristato revoliucinę plaukų
atstatymo procedūrą.

„We do with J “

Tai aparatinė  ultragarso ir infrared plaukų atstatymo procedūra
skirta itin pažeistiems, nualintiems plaukams atkurti.

Ši inovatyvi plaukų priežiūros procedūra 2 kartus greičiau  atstato ir
pagerina plaukų būklę per itin trumpą laiką, pranokdamas kitas, gerai
žinomas ir populiarias procedūras.

 

 

„We do with J” procedūra yra saugi ir efektyvi, padeda geriau
įsisavinti produktus, nepalikdama jokio plėvelinio barjero. Atstato
plauko PH, paviršinę ir giluminę keratino struktūrą , todėl plaukai
tampa tarsi storesni ir labiau žvilga. Mes šią procedūrą
rekomenduojame po cheminio sušukavimo, stipraus balinimo ar tiems,
kurie siekia ilgalaikio sveikų plaukų poveikio. Tad džiaugiamės, kad
galime Jums pasiūlyti vieną naujausių sprendimų, kaip puoselėti
plaukus.

 

„We do with J “ su sušukavimu

 • Trumpi plaukai -30  
 • Vidutinio ilgio plaukai – 35  
 • Ilgi plaukai – 45  

*Procedūra trunka 1 valandą;

*procedūra negali būti atliekama dažniau, kaip du kartus per mėnesį.

Registruokitės telefonu +37065621121

 

Foto | Video

« 5 »
« 3 »